KATKA 737 960 106

E-mail

info@zivavodacentrum.cz

MEDICINE SONGS AND MANTR PARTY

💖
🌞
🌈
🌜
☯️
🙏
🌳
💖

Párty proběhla v pátek 25.3.2022 byla skvělá a nálada přetrvává ještě teď. Cítil jsem, že jsme prožili něco výjimečného. Uvědomění toho, co nyní budu popisovat přišlo až později, kdy už jsem byl v klidu domova. Nejdříve mělo přijít 8 lidí, pak se to pomalu zužovalo na 7, a nakonec nás bylo 5. 3 ženy a 2 muži. Děkuji Všem, kteří přišli, a i těm, kteří nepřišli, neboť dovolili vesmíru poskládat vše v nádherný prožitek, který by jinak nebyl možný. Když si to dovolíte, věci se dějí v jednoduchosti a lehkosti. K dispozici byla různá chřestidla, bubny a kytara. Helena Midgar Švanová má dar nacítit se, vést a harmonizovat skupinu. Už první intuitivní tanec, kdy každý mohl přidávat libovolně zvuky hrdelní i nástrojové, mne přivedl jednak k synchronizaci se skupinou, ale také jsem tancem vyjadřoval a hlavně i vnímal pohyby stromů ve větru, let kondora, spojení se Zemí, Sluncem. Ale bylo v tom mnohem více. Propojení 4 živlů do rovnováhy, na jejíž popis zde není prostor.Pak přišlo další lazení tancem, hudbou, intuitivními zvuky. Zajímavé, euforické, a velmi vtipné. Nebudu popisovat do podrobna, co se dělo, abyste si to příště mohli prožít sami. Pak přišly na řadu sochy. Intuitivně vytvářená sousoší pak dávala různý smysl. Např. v tom, kde Helena a já tvoříme zrcadlový odraz, jsem vnímal vyjádření rovnováhy mezi mužskou a ženskou energií. Stojící socha znázorňovala, že pokud jsou energie v rovnováze, pak přichází a plyne božská energie zdroje a vytvoří se nová kvalita, které bytosti samostatně nejsou schopny, a ve svém středu tvoří propojující bod, kterým začne protékat plnou silou vesmírná a zemská energie. Socha v předklonu pak ukazuje, že při nerovnováze následuje pád. Další sousoší vyjadřovalo stádia proměny larvy v kuklu a v motýla. Medicinské písně za zvuku kytary s nádherným čistým Heleniným hlasem nadále umocňoval sounáležitost, rovnováhu energií a lehkost plynutí. To, co se dělo, vnímám jako velké poselství, neboť v posledním měsíci mám takových zážitku více a všechny mají stejné téma. Uvedení mužské a ženské energie do rovnováhy, jak vnitřní, tak vnější a přerod v motýla. Vyrovnání mužské a ženské energie se děje na úrovni Otec – Dcera, Matka – Syn, Partner – Partnerka, Země – Vesmír a přetvářejí celé Universum od mikrosvěta až k makrosvětu, protože vše je jedním. To se děje i uvnitř těla (pozor na základní omyl – rovnováha neznamená 50% na 50%, ale každý má rovnováhu jinak. Muž bude mít více Jangu, žena více Jinu a navíc ještě každý individuálně), nicméně žijeme v duálním prostoru, vesmíru, a teprve spolupráce dvou dříve znesvářených energií nastoluje zmíněný přerod. A všemu je společné velmi silné otevření srdce, napojení na zdroj na takové úrovni, na které jsem to zatím nezažil. Přerod v motýla, pak znamená přerod dívky v ženu, chlapce v muže, přerod země a následně i vesmíru v novou kvalitu, kde vše je v rovnováze, lehkosti a plynutí.Takže přátelé, zázraky se dějí každý den. A pokud v Živé Vodě uvidíte další Párty s Helenou, nenechte si tento zážitek ujít.

Doporučené články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *